Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

JUDr. Marie Žišková (* 1951)

JUDr. Marie Žišková (* 1951)


Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1975 až 1977 působila jako soudkyně na Okresním soudu v Jičíně  ve funkci předsedkyně senátu v občanskoprávní agendě, poté až do roku 2000 na Ministerstvu spravedlnosti, kde se nejprve věnovala dohledové činnosti a následně legislativě ve funkci vedoucí oddělení občanskoprávní legislativy.  Vykonávala též funkci tajemníka pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro právo občanské. V souvislosti s přípravou reformy správního soudnictví se podílela v letech 2000 až 2001 spolu s Michalem Mazancem a dalšími dnešními soudci Nejvyššího správního soudu na vypracování institucionální, kompetenční a procesní úpravy správního soudnictví, včetně osnovy soudního řádu správního a doprovodných zákonů. V letech 2000 až 2002 pracovala jako soudkyně Vrchního soudu v Praze. Soudkyní Nejvyššího správního soudu se stala v roce 2003 a působí zde ve funkci předsedkyně senátu. Věnuje se také publikační činnosti.  

 

Poslední aktualizace: 25.1.2016

Aktuality

Důvody pro dočasné zproštění funkce soudkyně Králové nadále trvají

Kárný senát Nejvyššího správního soudu usnesením ze dne 14. 3. 2018 ponechal v platnosti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 14. 12. 2017, č. j. MSP-895/2017-OOJ-SO/2, jímž byla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Helena Králová v rámci kárného řízení sp. zn. 16 Kss 9/2017 dočasně zproštěna funkce soudkyně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 11/2017
Datum jednání:  20.03.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2017
Datum jednání:  21.03.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2017
Datum jednání:  29.03.2018


Sbírka rozhodnutí NSS