Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

JUDr. Marie Žišková (* 1951)

JUDr. Marie Žišková (* 1951)


Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1975 až 1977 působila jako soudkyně na Okresním soudu v Jičíně  ve funkci předsedkyně senátu v občanskoprávní agendě, poté až do roku 2000 na Ministerstvu spravedlnosti, kde se nejprve věnovala dohledové činnosti a následně legislativě ve funkci vedoucí oddělení občanskoprávní legislativy.  Vykonávala též funkci tajemníka pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro právo občanské. V souvislosti s přípravou reformy správního soudnictví se podílela v letech 2000 až 2001 spolu s Michalem Mazancem a dalšími dnešními soudci Nejvyššího správního soudu na vypracování institucionální, kompetenční a procesní úpravy správního soudnictví, včetně osnovy soudního řádu správního a doprovodných zákonů. V letech 2000 až 2002 pracovala jako soudkyně Vrchního soudu v Praze. Soudkyní Nejvyššího správního soudu se stala v roce 2003 a působí zde ve funkci předsedkyně senátu. Věnuje se také publikační činnosti.  

 

Poslední aktualizace: 25.1.2016

Aktuality

Žadatel o povolení provozovat letiště musí prokázat právní vztah k celému letišti, i když vlastní nadpoloviční většinu jeho plochy

Nejvyšší správní soud dnes vyhověl kasačním stížnostem Ministerstva dopravy a společnosti Letiště Příbram s. r. o., zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení. Předmětem řízení byla žaloba proti rozhodnutím Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví, jimiž byla zamítnuta žádost společnosti AIR STATION s. r. o. o vydání povolení provozovat letiště Dlouhá Lhota u Příbrami.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 3/2010
Datum jednání:  16.01.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2017
Datum jednání:  24.01.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2017
Datum jednání:  26.01.2018


Sbírka rozhodnutí NSS