Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

JUDr. Jan Vyklický (* 1949)

JUDr. Jan Vyklický (* 1949)

Vystudoval  Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil na různých soudech v Praze  ve všech civilistických oborech, do konce roku 2002 také ve správní jurisdikci na úrovni okresních soudů. 
Po skončení vysokoškolského studia  nastoupil jako soudce občanskoprávního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, později v této agendě působil u dalších soudů v Praze. Ve funkci místopředsedy Obvodního soudu pro Prahu 1 a později předsedy Obvodního soudu pro Prahu 10 se specializoval na žaloby proti státu a veřejné moci o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V roce 1990 se podílel na založení Soudcovské unie ČR, jejímž byl prezidentem do roku 1996. Dodnes je činný v mezinárodním soudcovském hnutí v postavení člena centrálních výborů Mezinárodní a Evropské asociace soudců, člena správní rady nadace „Justice in the World“  a komise UIM/IAJ pro statusové otázky soudců a organizaci moderního soudnictví. V řídících funkcích v justici, v akademické, publicistické a publikační činnosti a ve stavovském hnutí se trvale věnuje problematice výběru a hodnocení soudců, deontologickým aspektům soudcovského povolání a problematice řízení a správy soudnictví. 

Poslední aktualizace: 16.1.2014

Aktuality

Žadatel o povolení provozovat letiště musí prokázat právní vztah k celému letišti, i když vlastní nadpoloviční většinu jeho plochy

Nejvyšší správní soud dnes vyhověl kasačním stížnostem Ministerstva dopravy a společnosti Letiště Příbram s. r. o., zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení. Předmětem řízení byla žaloba proti rozhodnutím Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví, jimiž byla zamítnuta žádost společnosti AIR STATION s. r. o. o vydání povolení provozovat letiště Dlouhá Lhota u Příbrami.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 3/2010
Datum jednání:  16.01.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2017
Datum jednání:  24.01.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2017
Datum jednání:  26.01.2018


Sbírka rozhodnutí NSS