Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

JUDr. Jan Vyklický (* 1949)

JUDr. Jan Vyklický (* 1949)

Vystudoval  Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil na různých soudech v Praze  ve všech civilistických oborech, do konce roku 2002 také ve správní jurisdikci na úrovni okresních soudů. 
Po skončení vysokoškolského studia  nastoupil jako soudce občanskoprávního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, později v této agendě působil u dalších soudů v Praze. Ve funkci místopředsedy Obvodního soudu pro Prahu 1 a později předsedy Obvodního soudu pro Prahu 10 se specializoval na žaloby proti státu a veřejné moci o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V roce 1990 se podílel na založení Soudcovské unie ČR, jejímž byl prezidentem do roku 1996. Dodnes je činný v mezinárodním soudcovském hnutí v postavení člena centrálních výborů Mezinárodní a Evropské asociace soudců, člena správní rady nadace „Justice in the World“  a komise UIM/IAJ pro statusové otázky soudců a organizaci moderního soudnictví. V řídících funkcích v justici, v akademické, publicistické a publikační činnosti a ve stavovském hnutí se trvale věnuje problematice výběru a hodnocení soudců, deontologickým aspektům soudcovského povolání a problematice řízení a správy soudnictví. 

Poslední aktualizace: 16.1.2014

Aktuality

Pravomoc NSS v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny

Pravomocí Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny PČR je posuzování návrhu na neplatnost voleb, hlasování či volby kandidáta (vícero kandidátů) podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2017
Datum jednání:  31.10.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2017
Datum jednání:  31.10.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 2/2017
Datum jednání:  01.11.2017


Sbírka rozhodnutí NSS