Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 5. března 2019

Odpověď zní:

1. Nejvyšší správní soud nemá k dispozici prostředky a metody pro katalogizaci a indexaci právních otázek.

2. Nejvyšší správní soud eviduje soudní judikaturu (potažmo právní názory) v Informačním systému. Jeho výstupy naleznete na www.nssoud.cz, Rozhodovací činnost, Rozhodnutí správních soudů a zde zadáte plný formulář, viz http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch&pageSource=0. Informace o rozhodnutích NSS jsou do informačního systému vkládány formou evidenčních listů judikatury (§ 44 a násl. Kancelářského a spisového řádu Nejvyššího správního soudu, viz www.nssoud.cz, odkaz Organizace soudu, Organizační dokumenty). Do informačního systému jsou vkládána veškerá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Soudci Nejvyššího správního soudu při své rozhodovací činnosti sledují, zda právní názor, který zaujímají v přijímaném rozhodnutí, není v rozporu s právním názorem Nejvyššího správního soudu již dříve v jiném rozhodnutí vysloveným.

3. Odkazuji na odpověď č. 1.

4. Evidenční listy v uvedeném Informačním systému obsahují i odkazy na prejudikaturu, tedy na rozhodnutí NSS se shodným právním názorem.

5. Vyplývá z odpovědi na otázku č. 1.

6. Vyplývá z odpovědi na otázku č. 1.

7. Vyplývá z odpovědi na otázky č. 2 a 4.

8. Vyplývá z odpovědi na otázky č. 2 a 4.

9. Vyplývá z odpovědi na otázky č. 2 a 4.

10. Viz odpověď na otázku č. 1.

Poslední aktualizace: 13.3.2019

Aktuality

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS