Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 30. července 2018

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 24. července 2018, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o „sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu“, která dále specifikujete.

Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech; hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá žádnou větší váhu. Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá (na rozdíl od Ústavního soudu, kde zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, o soudcích zpravodajích hovoří).

 

K Vámi uvedeným č.j.:

 1) 5 Afs 188/2004 - 63 (ze dne 30.8.2005) - MATYÁŠOVÁ Lenka

 

2) 9 Afs 67/2007 - 147 (ze dne 10.1.2008) - POŘÍZKOVÁ Barbara

 

3)8 Afs 14/2012 - 61 (ze dne 26.9.2012) - PASSER Jan

 

4) 5 Afs 74/2009 - 111 (ze dne 1.3.2010) - MATYÁŠOVÁ Lenka

 

5) 7 Afs 94/2012 - 74 (ze dne 25.6.2014) - HUBÁČEK Jaroslav

 

Poslední aktualizace: 30.7.2018
JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  30.09.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  04.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2021
Datum jednání:  11.10.2021


Sbírka rozhodnutí NSS