Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 25. dubna 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. dubna 2019 a ve kterém se ptáte na spisové značky kasačních stížností ve věcech čj. 15 A 26/2019 – 57 a čj. 5 A 6/2019 - 19.

Kasační stížnost proti rozhodnutí č.j. 15 A 26/2019 – 57 má u NSS sp.zn 7 As 107/2019.

Co se týká rozhodnutí č.j. 5 A 6/2019 – 19, věc má u NSS sp.zn 10 As 102/2019. Tato věc je již skončena a to jinak, protože se podle obsahu nejednalo o kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 25.4.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 3/2019
Datum jednání:  18.09.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2019
Datum jednání:  18.09.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019


Sbírka rozhodnutí NSS