Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 19. března 2019

1.
- ASPI verze 2018, Wolters Kluwer ČR, a.s.
- CODEXIS, verze 7.77.0 informace o produktu naleznete na www.atlasconsulting.cz

2. Směrnice o bezpečném používání informačních a komunikačních technologií Nejvyššího správního soudu.

Poslední aktualizace: 19.3.2019

Aktuality

Volební senát Nejvyššího správního soudu o dalších stížnostech na volby do Evropského parlamentu

Volební senát čtyři návrhy odmítl (sp.zn. Vol 9/2019, Vol 11/2019, Vol 14/2019 a Vol 15/2019), protože i přes výzvu soudu navrhovatelé neodstranili vady návrhu. Podání tak nesplňovala zákonné požadavky na volební stížnost, tudíž nebyla projednatelná.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 5/2018
Datum jednání:  25.06.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  26.06.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2019
Datum jednání:  16.07.2019


Sbírka rozhodnutí NSS