Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 19. března 2019

1.
- ASPI verze 2018, Wolters Kluwer ČR, a.s.
- CODEXIS, verze 7.77.0 informace o produktu naleznete na www.atlasconsulting.cz

2. Směrnice o bezpečném používání informačních a komunikačních technologií Nejvyššího správního soudu.

Poslední aktualizace: 19.3.2019

Aktuality

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS