Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 18. dubna 2017

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 11. dubna 2017, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o sdělení soudce zpravodaje u 6 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

V odpovědi na Váš dotaz, bych nejprve připomněla, že Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech; hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá žádnou větší váhu.

 

Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá (na rozdíl od Ústavního soudu, kde zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, o soudcích zpravodajích hovoří).

 

1)U rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 3.11.2015 čj. 2 Afs 143/2015 – 71 byla soudkyní zpravodajkou JUDr. Došková.

 

2) U rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26.5.2016 čj. 6 Afs 208/2015 – 36 byl soudcem zpravodajem JUDr. Průcha.

 

3)U rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31.5.2007 čj. 9 Afs 30/2007 – 73 byla soudkyní zpravodajkou Mgr. Zemanová.

 

4)U rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26.1.2011 čj. 5 Afs 6/2010 – 101 byl soudcem zpravodajem Mgr. Gottwald.

 

5) U rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13.6.2013 čj. 7 Afs 47/2013 – 30 byl soudcem zpravodajem JUDr. Hubáček.

 

6)U rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13.6.2013 čj. 7 Afs 48/2013 – 31 byl soudcem zpravodajem JUDr. Hubáček.

 

Poslední aktualizace: 18.4.2017
JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  30.09.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  04.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2021
Datum jednání:  11.10.2021


Sbírka rozhodnutí NSS