Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 15. března 2019

Nejvyšší správní soud zveřejňuje veškerá meritorní rozhodnutí na webových stránkách www.nssoud.cz, odkaz Rozhodovací činnost a dále Rozhodnutí správních soudů. Zde zadáte spisovou značku a dáte hledat. Co se týká rozhodnutí krajských soudů, platí to, co je uvedeno pod vyhledávačem a to „Z rozhodnutí správních senátů krajských soudů jsou dostupná pouze ta, která byla anonymizována (od 1. července 2010) a jsou poskytnuta krajskými soudy. Databáze rozhodnutí bude průběžně doplňována a aktualizována, přičemž ze zákona neplyne krajským soudům povinnost svá rozhodnutí zdejšímu soudu poskytovat.“ Pokud tedy nějaké rozhodnutí krajského soudu postrádáte, je nutné se obrátit na příslušný krajský soud.

 Požadované usnesení jsem našla zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2002/0027_5A___0200048A_prevedeno.pdf

 

Poslední aktualizace: 15.3.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud již rozhodl všechny návrhy, které obdržel v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Na svém dnešním jednání projednal volební senát poslední tři stížnosti. Věc pod sp.zn. Vol 4/2019 odmítl a věc pod sp.zn. Vol 16/2019 zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2019
Datum jednání:  16.07.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  23.07.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 1/2019
Datum jednání:  03.09.2019


Sbírka rozhodnutí NSS