Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 15. března 2019

Nejvyšší správní soud zveřejňuje veškerá meritorní rozhodnutí na webových stránkách www.nssoud.cz, odkaz Rozhodovací činnost a dále Rozhodnutí správních soudů. Zde zadáte spisovou značku a dáte hledat. Co se týká rozhodnutí krajských soudů, platí to, co je uvedeno pod vyhledávačem a to „Z rozhodnutí správních senátů krajských soudů jsou dostupná pouze ta, která byla anonymizována (od 1. července 2010) a jsou poskytnuta krajskými soudy. Databáze rozhodnutí bude průběžně doplňována a aktualizována, přičemž ze zákona neplyne krajským soudům povinnost svá rozhodnutí zdejšímu soudu poskytovat.“ Pokud tedy nějaké rozhodnutí krajského soudu postrádáte, je nutné se obrátit na příslušný krajský soud.

 Požadované usnesení jsem našla zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2002/0027_5A___0200048A_prevedeno.pdf

 

Poslední aktualizace: 15.3.2019

Aktuality

Umísťovat reklamní billboardy v plochách izolační zeleně podél komunikací v Praze nelze

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost vlastnice billboardu, která se domáhala prodloužení platnosti souhlasu s jeho umístěním v zeleném pásu podél komunikace.

JEDNÁNÍ SOUDU
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  09.09.2020


Sbírka rozhodnutí NSS