Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 1. března 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 18. února 2019, ve kterém jste podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí následujících informací.

„Statistických dat v rozmezí let 2017-2019 o:

1) celkovém počtu kárně stíhaných státních zástupců

2) celkovém počtu podaných návrhů na zahájení kárného řízení (vč. celkového počtu zprošťujících rozhodnutí)

3) druzích uloženého kárného opatření (vč. upuštění od uložení kárného opatření),

přičemž ve všech třech bodech žádám o sdělení statistických dat včetně rozdělení dle pohlaví státních zástupců.“

 

Požadované informace naleznete v tabulce v příloze tohoto přípisu. Veškerá rozhodnutí naleznete podle spisových značek na www.nssoud.cz, odkaz Rozhodovací činnost, Rozhodnutí správních soudů, kde můžete rozhodnutí otevírat a pročítat.

Poslední aktualizace: 1.3.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 3/2019
Datum jednání:  18.09.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2019
Datum jednání:  18.09.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019


Sbírka rozhodnutí NSS