Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 7. října 2013

na základě Vaší žádosti podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne 26. září 2013, Vám zasílám následující informace.

 

Požadujete:

„1. usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 1 As 39/2013 – 19.“

Uvedené Usnesení naleznete v příloze č.1 tohoto přípisu.

A dále žádáte:

„2. seznam rozhodnutí povinného subjektu, která řešila nicotnost rozhodnutí správního orgánu
a) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
b) dle zákona č. 280/2009 Sb., dańový řád.“

Ad a) Informace podle bodu 2 písm. a) této žádosti požadujete za období od 01. 01. 2006 do dne podání žádosti.

V této části žádosti bych Vás podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odkázala na webové stránky www.nssoud.cz, zde vlevo nahoře Judikatura správních soudů. Zde prokliknete Hledat. Do kolonky Soud vyberete Nejvyšší správní soud, dále do kolonky Datum rozhodnutí zadáte 1.1.2006 a do kolonky V textu rozhodnutí vypíšete slova: nicotnost správní řád  a níže zaškrtnete Použít AND mezi slovy. Tímto hledáním se Vám nabídne níže 854 rozhodnutí, týkající se této problematiky.


Ad b)Informace dle bodu 2 písm. b) této žádosti poskytněte za období od 01. 01. 2011 do dne podání žádosti.

Zde jsem zadávala ve stejném formuláři datum 1.1.2011 a dále Oblast právní úpravy „Daně“, V textu rozhodnutí: nicotnost 280/2009 a níže zaškrtnete „Použít AND mezi slovy“. Systém nalezl 9 rozhodnutí, jejichž přehled připojuji v příloze č. 2 tohoto přípisu. 

Poslední aktualizace: 7.10.2013

Aktuality

Umísťovat reklamní billboardy v plochách izolační zeleně podél komunikací v Praze nelze

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost vlastnice billboardu, která se domáhala prodloužení platnosti souhlasu s jeho umístěním v zeleném pásu podél komunikace.

JEDNÁNÍ SOUDU
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  09.09.2020


Sbírka rozhodnutí NSS