Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 7. října 2013

na základě Vaší žádosti podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne 26. září 2013, Vám zasílám následující informace.

 

Požadujete:

„1. usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 1 As 39/2013 – 19.“

Uvedené Usnesení naleznete v příloze č.1 tohoto přípisu.

A dále žádáte:

„2. seznam rozhodnutí povinného subjektu, která řešila nicotnost rozhodnutí správního orgánu
a) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
b) dle zákona č. 280/2009 Sb., dańový řád.“

Ad a) Informace podle bodu 2 písm. a) této žádosti požadujete za období od 01. 01. 2006 do dne podání žádosti.

V této části žádosti bych Vás podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odkázala na webové stránky www.nssoud.cz, zde vlevo nahoře Judikatura správních soudů. Zde prokliknete Hledat. Do kolonky Soud vyberete Nejvyšší správní soud, dále do kolonky Datum rozhodnutí zadáte 1.1.2006 a do kolonky V textu rozhodnutí vypíšete slova: nicotnost správní řád  a níže zaškrtnete Použít AND mezi slovy. Tímto hledáním se Vám nabídne níže 854 rozhodnutí, týkající se této problematiky.


Ad b)Informace dle bodu 2 písm. b) této žádosti poskytněte za období od 01. 01. 2011 do dne podání žádosti.

Zde jsem zadávala ve stejném formuláři datum 1.1.2011 a dále Oblast právní úpravy „Daně“, V textu rozhodnutí: nicotnost 280/2009 a níže zaškrtnete „Použít AND mezi slovy“. Systém nalezl 9 rozhodnutí, jejichž přehled připojuji v příloze č. 2 tohoto přípisu. 

Poslední aktualizace: 7.10.2013

Aktuality

Objekt, v němž probíhají volby, musí být po celou dobu hlasování přístupný

Volební senát Nejvyššího správního soudu rozhodl první ze stížností na nedávné volby do Senátu. Při přezkumu stížnosti zjistil pochybení při hlasování v obvodu č. 12 Strakonice, kde se stěžovatel nemohl dostat do volební místnosti. Volič šel dne 9. října 2020 ve večerních hodinách odevzdat svůj hlas do volební místnosti pro volební okrsek č. 3 Protivín, která se nachází v domě s pečovatelskou službou.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2020
Datum jednání:  09.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  18.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS