Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 31. července 2020

 1. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například§ 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.8.2017 čj. 7 Afs 68/2017 - 36 (COMMTEL CZ)

  FOLTAS Tomáš

 2. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například§ 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16.7.2020 čj. 1 Afs 445/2019 - 47 (EP ENERGY TRADING)

  POSPÍŠIL Ivo

 3. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například§ 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20.2.2020 čj. 7 Afs 420/2018 - 37 (MouseHouse)

  KRUPIČKOVÁ Lenka

 4. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například§ 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31.7.2018 čj. 5 Afs 252/2017 - 31 (TRIMET.AL)

  MATYÁŠOVÁ Lenka

 5. Dovoluji si požádat o sdělení, jakým způsobem je možno zjistit soudce zpravodaje, aniž by bylo nutno podávat tuto explicitní ad hoc žádost o informaci. Například v rozsudcích čj. 6 As 105/2020-22, čj. 6 Azs 110/2020- 43 či čj. 6 Azs 28/2020-96 je soudce zpravodaj výslovně uveden. Dovoluji si tedy navíc požádat o informaci, podle jakých pravidel je u některých (viz výše) rozhodnutí zdejšího soudu výslovně uveden soudce zpravodaj přímo

  v textu rozsudku, zatímco u jiných (kterých je zjevně drtivá většina) nikoli.

   

 

Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech; hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá větší váhu. Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá.

Žádné pravidlo pro soudce týkající se „uvádění“ soudce zpravodaje v rozhodnutí neexistuje.

Poslední aktualizace: 31.7.2020

Aktuality

Objekt, v němž probíhají volby, musí být po celou dobu hlasování přístupný

Volební senát Nejvyššího správního soudu rozhodl první ze stížností na nedávné volby do Senátu. Při přezkumu stížnosti zjistil pochybení při hlasování v obvodu č. 12 Strakonice, kde se stěžovatel nemohl dostat do volební místnosti. Volič šel dne 9. října 2020 ve večerních hodinách odevzdat svůj hlas do volební místnosti pro volební okrsek č. 3 Protivín, která se nachází v domě s pečovatelskou službou.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2020
Datum jednání:  09.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  18.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS