Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 31. července 2020

 1. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například§ 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.8.2017 čj. 7 Afs 68/2017 - 36 (COMMTEL CZ)

  FOLTAS Tomáš

 2. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například§ 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16.7.2020 čj. 1 Afs 445/2019 - 47 (EP ENERGY TRADING)

  POSPÍŠIL Ivo

 3. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například§ 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20.2.2020 čj. 7 Afs 420/2018 - 37 (MouseHouse)

  KRUPIČKOVÁ Lenka

 4. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například§ 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31.7.2018 čj. 5 Afs 252/2017 - 31 (TRIMET.AL)

  MATYÁŠOVÁ Lenka

 5. Dovoluji si požádat o sdělení, jakým způsobem je možno zjistit soudce zpravodaje, aniž by bylo nutno podávat tuto explicitní ad hoc žádost o informaci. Například v rozsudcích čj. 6 As 105/2020-22, čj. 6 Azs 110/2020- 43 či čj. 6 Azs 28/2020-96 je soudce zpravodaj výslovně uveden. Dovoluji si tedy navíc požádat o informaci, podle jakých pravidel je u některých (viz výše) rozhodnutí zdejšího soudu výslovně uveden soudce zpravodaj přímo

  v textu rozsudku, zatímco u jiných (kterých je zjevně drtivá většina) nikoli.

   

 

Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech; hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá větší váhu. Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá.

Žádné pravidlo pro soudce týkající se „uvádění“ soudce zpravodaje v rozhodnutí neexistuje.

Poslední aktualizace: 31.7.2020
JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  30.09.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  04.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2021
Datum jednání:  11.10.2021


Sbírka rozhodnutí NSS