Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 28. listopadu 2013

Na základě Vaší žádosti podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. listopadu 2013, Vám zasílám následující informace.

Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech (viz zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150). Hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá žádnou větší váhu.

Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá (na rozdíl od Ústavního soudu, kde zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, o soudcích zpravodajích hovoří). Jména soudců zpravodajů zveřejňována nejsou, žádný právní předpis to NSS nestanovuje.

Pravidla, kdo bude soudcem zpravodajem v dané věci, která k Nejvyššímu správnímu soudu napadne, jsou součástí vnitřních předpisů Nejvyššího správního soudu a to Rozvrhu práce NSS, který naleznete zde: http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200 (zejména pasáž Pravidla rozdělování věcí) a Jednacího řádu NSS, zde: http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200.

 

Poslední aktualizace: 28.11.2013

Aktuality

Souhrnná informace k podáním týkajícím se voleb do Poslanecké sněmovny

Pravomocí Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu je posuzování návrhu na neplatnost volby kandidáta (vícero kandidátů) podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2021
Datum jednání:  08.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2021
Datum jednání:  11.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2021
Datum jednání:  23.11.2021


Sbírka rozhodnutí NSS