Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Veřejné zakázky

Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek jsou informace požadované zákonem uveřejňovány na adrese:

http://www.isvzus.cz/usisvz/

 

K uveřejňování výzev při zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou informace požadované zákonem uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese:

https://www.tendermarket.cz/Z00000223.profil

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

 

Veřejné zakázky podle Usnesení vlády ze dne 10. 5. 2010 č. 343 s předpokládanou hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH, jejichž předmětem jsou komodity vymezené v Seznamu komodit, který je uveden v Příloze č. 1 Usnesení vlády ze dne 15. 6. 2011 č. 451, jsou zadávány na elektronickém tržišti prostřednictvím webových stránek:

https://www.tendermarket.cz/

 

Základní údaje a údaje v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v ceně nad 500 tis. Kč bez DPH jsou uveřejňovány na profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

 

Poslední aktualizace: 5.10.2015

Aktuality

Nová soudkyně Nejvyššího správního soudu Mgr. Petra Weissová

K 1. březnu 2016 byla k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Krajského soudu v Brně Mgr. Petra Weissová. Stalo se tak po dvou úspěšných půlročních stážích, které tato soudkyně v minulosti na Nejvyšším správním soudu absolvovala.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 10/2015
Datum jednání:  11.05.2016
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 13/2015
Datum jednání:  17.05.2016
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2016
Datum jednání:  25.05.2016


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS