Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Veřejné zakázky

Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek jsou informace požadované zákonem uveřejňovány na adrese:

http://www.isvzus.cz/usisvz/

 

K uveřejňování výzev při zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou informace požadované zákonem uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese:

https://www.tendermarket.cz/Z00000223.profil

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

 

Veřejné zakázky podle Usnesení vlády ze dne 10. 5. 2010 č. 343 s předpokládanou hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH, jejichž předmětem jsou komodity vymezené v Seznamu komodit, který je uveden v Příloze č. 1 Usnesení vlády ze dne 15. 6. 2011 č. 451, jsou zadávány na elektronickém tržišti prostřednictvím webových stránek:

https://www.tendermarket.cz/

 

Základní údaje zakázek malého rozsahu na komodity neuvedené v Seznamu komodit v ceně nad 300 tis. Kč bez DPH, resp. základní údaje a údaje v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, u zakázek malého rozsahu v ceně nad 500 tis. Kč bez DPH jsou uveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

 

Poslední aktualizace: 28.2.2014

Aktuality

Nejvyšší správní soud zrušil pokutu třebíčskému občanovi uloženou mu za to, že na svůj dům umístil kamerový systém chránící jeho majetek

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v kauze třebíčského občana Františka Ryneše. Ten byl pokutován Úřadem za to, že si na svůj dům nainstaloval kamerový systém, kterým snímal dění na ulici před domem. Pan Ryneš tak učinil poté, co na něj a jeho dům opakovaně útočily neznámé osoby, napadaly jej fyzicky a opakovaně mu rozbíjely okna.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2014
Datum jednání:  13.04.2015
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2014
Datum jednání:  26.03.2015
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2014
Datum jednání:  26.03.2015


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS