Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Veřejné zakázky

Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek jsou informace požadované zákonem uveřejňovány na adrese:

http://www.isvzus.cz/usisvz/

 

K uveřejňování výzev při zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou informace požadované zákonem uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese:

https://www.tendermarket.cz/Z00000223.profil

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

 

Veřejné zakázky podle Usnesení vlády ze dne 10. 5. 2010 č. 343 s předpokládanou hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH, jejichž předmětem jsou komodity vymezené v Seznamu komodit, který je uveden v Příloze č. 1 Usnesení vlády ze dne 15. 6. 2011 č. 451, jsou zadávány na elektronickém tržišti prostřednictvím webových stránek:

https://www.tendermarket.cz/

 

Základní údaje zakázek malého rozsahu na komodity neuvedené v Seznamu komodit v ceně nad 300 tis. Kč bez DPH, resp. základní údaje a údaje v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, u zakázek malého rozsahu v ceně nad 500 tis. Kč bez DPH jsou uveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

 

Poslední aktualizace: 28.2.2014

Aktuality

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti RWE

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. (dříve RWE Transgas, a.s.) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2012 ve věci zneužití dominantního postavení uvedené společnosti na velkoobchodním trhu s plynem.

JEDNÁNÍ SOUDU
Nezpůsobilost soudce § 91 z.č. 6/2002 Sb.
Sp. zn.:  13 Kss 12/2013
Datum jednání:  18.06.2014
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2013
Datum jednání:  05.06.2014
Stavební zákon
Sp. zn.:  9 Ao 6/2011
Datum jednání:  28.05.2014


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS