Nejvyšší správní soud
    
 

„Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“

Včera proběhla na Nejvyšším správním soudu konference k 15. výročí soudu „Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“. Plenární sál s kapacitou 100 osob byl po celý den zaplněn takřka do posledního místa.

Celá jedinečná konference, s jedinečným obsahem i opravdu jedinečně přátelskou atmosférou, byla streamována na webové stránce http://nssoud-stream.cz. Pokud si to vše budete chtít připomenout anebo se podívat o co jste přišli, můžeme slíbit, že v dohledné době bude na uvedené webové stránce uveřejněn její záznam.

V tuto chvíli naleznete nejvíce informací a fotografií z průběhu konference na našem twitterovském účtu @nssoudcz.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 14.9.2018

Aktuality

NABÍDKA DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ SOUDCŮ K NEJVYŠŠÍMU SPRÁVNÍMU SOUDU

Nejvyšší správní soud v návaznosti na východiska Memoranda o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu opětovně nabízí možnost dočasného přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu. Smyslem institutu dočasného přidělení v podmínkách Nejvyššího správního soudu je jednak zkvalitňování práce správních úseků krajských soudů v rámci celoživotního vzdělávání soudců, ale též hledání vhodných kandidátů pro doplňování správního soudnictví, a to mezi soudci správních úseků krajských soudů a případně rovněž mezi soudci obecných soudů. Dlouhodobým záměrem je obměňovat a doplňovat soudcovské řady tak, aby soudní sbor Nejvyššího správního soudu byl rozmanitým a reprezentativním tělesem, složeným z kompetentních a důvěryhodných osobností.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2017
Datum jednání:  26.09.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2018
Datum jednání:  04.10.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2018
Datum jednání:  09.10.2018


Sbírka rozhodnutí NSS